Narty, Sylwester i Święty Mikołaj na sezon Zima 2023/24 w przedsprzedaży!

 

 

PRZEDSPRZEDAŻ OFERTY NARTY I SYLWESTER - sezon ZIMA 2023/24

Promocja obowiązuje od 19.07.2023 r. do 19.09.2023 r

Rezerwacji miejsc dokonasz w naszym biurze

 

REGULAMIN PROMOCJI 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.  Organizatorem promocji jest Rainbow Tours S.A. 

 

2.  Przystępując do promocji, Klient akceptuje treść Regulaminu Promocji.

 

3.  Promocja dotyczy oferty Rainbow Zima 2023/24 – Narty i Sylwester.

 

4.  Promocja obowiązuje od 19.07.2023 r. do 19.09.2023 r.

 

5.  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy

 

o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Rainbow zwane dalej OWU.

 

II. RABAT DO 500 ZŁ!

 

1.  Przy zakupie imprezy turystycznej w promocji, Klienci mogą otrzymać rabat do 500 zł.

 

2.  Promocja nie dotyczy osób zakwaterowanych na dostawkach oraz dzieci korzystających z obniżonej ceny imprezy turystycznej.

 

3.  Oferta imprez turystycznych objętych promocją wraz ze wskazanie aktualnej wysokości rabatu wynikającego z promocji znajduje się na stronie R.pl

 

III. UBEZPIECZENIE TU EUROPA OD KOSZTÓW REZYGNACJI

 

1.   Ubezpieczenie TU Europa od kosztów rezygnacji z uczestnictwa w imprezie turystycznej organizowanej przez Rainbow zakupionej w promocji, w wersji podstawowej można nabyć za 79 zł/os., w wersji rozszerzonej o rezygnację z powodu Covid-19 za 129 zł/os.

2.  Szczegółowe warunki ubezpieczeń są dostępne w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie R.pl w zakładce: https://r.pl/warunki-ubezpieczenia-podroznego

 

IV. OBNIŻONA ZALICZKA NA ZAKUP IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 

1.  Wysokość zaliczki na poczet ceny zakupu imprezy turystycznej nabywanej w promocji wynosi 15% ceny imprezy.

 

2.   Wysokość, terminy i sposób zapłaty reszty ceny jest określony w umowie zgłoszenia w imprezie turystycznej oraz OWU Organizatora.

 

V. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. Promocji określonych w Regulaminie

 

1.  Promocja nie dotyczy:

 

a)    zakupu zamówień grupowych (od 21 osób)

 

b)    zakupu samych biletów lotniczych

 

2.  Aktualne dane o zakresie promocji są dostępne w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie Rainbow

 

3.  Informacja o aktualnych cenach dostępna jest w sieci sprzedaży Rainbow oraz na stronie Rainbow

 

VI. REKLAMACJE

 

1.  Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia do przebiegu promocji można składać w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Rainbow

 

2.  Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.

 

Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 19.07.2023 r.

 

Zapraszamy do rezerwacji 
Podróże sp. z o.o.